ติดต่อสอบถาม.

02-147-1627 , 063-186-4736

รถสิบล้อตู้ทึบ

รถสิบล้อตู้ทึบตู้สิบบานขึ้นลงสินค้าแบบบนพาเลทได้สะดวก มีความยาว 5-7 เมตร