ติดต่อสอบถาม.

02-147-1627 , 063-186-4736

รถเทรเลอร์ติดเครื่อง Gent set ทำอุณหภูมิ

รถใช้สำหรับรักษาอุณภูมิของสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์โดยจะใช้ในการขนส่งประเภทพืชผัก , ผลไม้ , สินค้าการเกษตรต่างๆ เพื่อคงความสดใหม่อยู่เสมอ