ติดต่อสอบถาม.

02-147-1627 , 063-186-4736

รถสิบล้อคอก

รถสิบล้อคอกมีผ้าใบคุลมใส่สินค้ายืดหยุ่นได้ตามความสูงของสินค้า บรรทุกน้ำหนักสินค้าได้ 14-15 ตัน