ติดต่อสอบถาม.

02-147-1627 , 063-186-4736

บริษัท ทริปเปิล ไลน์ โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ทริปเปิล ไลน์ โลจิสติกส์ บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศและไปยังต่างประเทศ สามารถจัดส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ครอบคลุมทั่วประเทศและไปยังต่างประเทศ ด้วยเครือข่ายการบริการที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีอันทันสมัย สามารถจัดส่งสินค้าของลูกค้าถึงปลายทางได้อย่างครบถ้วน ปลอดภัยและตรงเวลา เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทางบริษัทสามารถบริหารจัดการความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพการบริการการขนส่งหลากหลายประเภทไว้สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มอีกทั้งมีการบริการพิธีการศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้าให้ลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างเต็มทุกรูปแบบอย่างครบวงจร

ทางบริษัทมีรถขนส่งทั้งภายในประเทศและไปยังประเทศเพื่อนบ้านไว้สำหรับบริการลูกค้า โดยรถแต่และประเภทมีความเหมาะสมกับงานและมีมาตรฐานในการบริการการขนส่งสินค้า

มุ่งมั่นในการบริการด้านโลจิสติกส์ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการ ด้านขนส่งของลูกค้าทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่การให้บริการลูกค้า ด้วยทีมงานทีมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการบริหารงานคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการบริการ โดยได้รับรางวัล KPI บริษัทขนส่งยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากบริษัทนีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศ ตั่งแต่ปี 2560 – จนปัจจุบัน