ติดต่อสอบถาม.

02-147-1627 , 063-186-4736

รถหกล้อตู้ทึบ

รถหกล้อตู้ทึบตู้สิบบานขึ้นลงสินค้าแบบบนพาเลทได้สะดวก รถมีความยาว 5- 7 เมตร