ติดต่อสอบถาม.

02-147-1627 , 063-186-4736

รถเทรเลอร์หางก้างใส่ตู้ 40 ฟุต

รถใช้หางความยาว 40 ฟุต บรรจุสินค้าได้ปริมาณที่เยอะ ใส่น้ำหนักบรรทุกสินค้าได้ 25-28 ตัน