ติดต่อสอบถาม.

02-147-1627 , 063-186-4736

Cross Docking

Cross Docking (การส่งสินค้าผ่านคลัง) บริษัทสามารถจัดการสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยผ่านระบบ Cross Docking เพื่อประหยัดเวลาและทำการจัดส่งได้รวดเร็วขึ้น