ติดต่อสอบถาม.

02-147-1627 , 063-186-4736

Export

Export (ส่งออก) บริษัทสามารถรับสินค้าได้ทุกประเภทจากทุกที่ทั่วประเทศตามความต้องการของลูกค้าเพื่อบรรจุและทำการส่งออกลงตามท่าเรือต่างๆ ในประเทศตามเวลาระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนดและรักษาคุณภาพของสินค้าได้ตลอดการเดินทางจนส่งถึงท่าเรือฯ