ติดต่อสอบถาม.

02-147-1627 , 063-186-4736

รถเทรเลอร์หางก้างใส่ตู้ 20 ฟุต

รถใช้หางขนาดความยาว 20 ฟุต เพื่อสะดวกในพื้นที่แคบของลูกค้า ใส่น้ำหนักบรรทุกสินค้าได้ 25 ตัน