ติดต่อสอบถาม.

02-147-1627 , 063-186-4736

รถปิคอัพ

รถตู้ทึบหลังคาสูง 2.1 เมตร สามารถบรรทุกได้ถึง 2.5 ตัน สามารถรับทั้งแบบส่งตรงและกระจายสินค้า