ติดต่อสอบถาม.

02-147-1627 , 063-186-4736

รถเทรเลอร์ตู้ 40 ฟุตติดหาง

รถจะมีตู้คอนเทนเนอร์ติดประจำไว้ที่หางโดยจะมีทั้งตู้แบบแห้งและตู้ทำความเย็น ใช้ในการขนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้สมบูรณ์ไปจนถึงปลายทาง